Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

NEU-ALUMNI - Trao đổi thảo luận!

Thông tin

THÔNG BÁO

Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin Đại học Kinh tế quốc dân

Đào tạo cử nhân đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin thuộc ngành Khoa học máy tính có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt; có hiểu biết cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Công nghệ thông tin, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển, ứng dụng...



Thông tin tuyển dụng

Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Hiện Đại là công ty hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Một trong những thế mạnh của Công ty là giải pháp Phần mềm quản lý thư viện KIPOS đã vinh dự được trao tặng danh hiệu Sao Khuê 2015, được công nhận là Phần mềm ưu việt trong lĩnh vực Phần mềm và Giải pháp cho ngành Giáo dục – Đào tạo...



Thành viên Viện Công nghệ thông tin Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân


Nhà tài trợ

    • Viện CNTTKT
    • Hotline:+843.280.280
    • Phone: +843.280.280 | Fax: +843.280.280
    • Ext: 6303!

Lượt truy cập

    Flag Counter